Professionelle råd og vejledninger

Træfældning og flisning

Skovrejsning

Juletræer og pyntegrønt

Skovning

Profil

Rådgivning, planlægning og udførelse til danske skov- og naturejere med udgangspunkt i en fornuftig og prioriteret holdning til naturen og miljøet.

Skovdrift

En skov er meget sammensat. Der er mange forskellige træarter og dyr i mange forskellige aldre samt lovgivning og adgangsforhold,  som der skal tages hensyn til i skovenes drift og økonomi.

Køb og salg

Vi køber, sælger og videreformidler skovenes produkter.

Netop nu!

  • Skovrejsninger i  2020. Stor tilskudspulje på 70 millioner kroner.
  • Vi mangler flis til sæsonen 2020-2021. Vi er købere til udtyndingstræer fra skov og læhegn. Få et godt bud og aftale på flis. Vi vil meget gerne udføre arbejdet i den tørre periode fra nu og 1. oktober og køre på lager.
  • Skovninger og køb af tømmer og energitræ
  • Få tjekket dine sitkahegn. Vejrlig, luseangreb og frost har været hårde ved hegnene. Lokalklimaets påvirkninger af træerne
  • Poppelplantninger må nu stå på tilskudsarealerne i 20 år
  • Skovrådgivning, professionelt og til aftalte priser.